کتاب بنفشه‌های عمو نوروز را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و بعد از بلندخوانی به همراه دانش‌آموزان نمایش کتاب را اجرا کردیم.

مربی: رقیه براهویی

محل اجرا: دبستان عترت، روستای خرماگی، زاهدان

بیشتر بخوانید: