نخست، بچه‌ها وارد بخش بلندخوانی شدند. سپس، درباره بازی و ماهیت آن از بچه‌ها پرسیدیم. پاسخ‌هایی از قبیل بازی می‌کنیم تا چیزی یادبگیریم، بازی می‌کنیم تا دوست پیدا کنیم و … به این پرسش دادند.

سپس، از بخش مجله بازی کودکان از جلد شش کتاب «تاریخ ادبیات کودکان ایران» را خواندیم و از آن‌ها خواستیم تا هرکس بازی را انتخاب و توضیح مختصری از آن بدهد. بعد، درباره بازی‌های محلی و هدف از آن‌ها گفت‌و‌گو کردیم. سپس، بازی محلی خوانسار را انجام دادیم که بچه‌ها بسیار لذت بردند.

در فعالیت با گروه بعدی که دخترانی نوجوان بودند، ابتدا، درباره تاریخ و ماهیت آن پرسیدیم. آن‌ها به حکومت‌های شکل‌گرفته در ایران اشاره کردند. سپس، درباره متل از آن‌ها پرسیدیم. با شنیدن کلمه‌ی متل یاد اتل متل توتوله افتادند . در ادامه، بخشی از جلد یک از کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران را برایشان خواندیم . سپس، کتاب «دویدم و دویدم» را که بازآفرینی از آقای محمد هادی محمدی بود بلندخوانی کردیم و به آن‌ها قول دادیم تا در جلسه‌ی بعدی نمایش آن را اجرا خواهیم کرد.

در فعالیت دیگری، به گفت‌و‌گو در زمینه نجوم پرداختیم. ابتدا، آقای صادقی درباره خرافاتی که در گذشته درباره آسمان وجود داشت سخن گفت سپس، فیلمی از یک سفر علمی پخش شد. پس از اتمام فیلم بچه‌ها دایره‌مانند کنار یکدیگر نشستند و درباره آن بحث‌ و‌ گفت‌و‌گو کردند.

مربی: خانم رحمانی و آقای صادقی