کتاب جورج میمون بازیگوش به سینما می‌رود را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی با بچه‌ها مشغول سایه بازی شدیم.

مربی: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: