فعالیت پیش از بلندخوانی:

دستم را روی نام کتاب گذاشتم و از بچه‌ها پرسیدم در تصویر چه می‌بینند؟ کلاغ، موش، پسر شیطون، چرا هندوانه روی سرش است؟

بعد پرسیدم چه‌کار دارند انجام می‌دهند؟ طناب‌بازی. کم‌کم دستم را بالا آوردم و نخودی را خواندند، گفتند: نخودی شیطون. مشخصات کتاب را خواندم.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

سؤالی نپرسیدم با ریتم داستان جلو رفتیم. بعضی جاها مکث کردم خود بچه‌ها حدس بزنند، مثل: این گردونک به‌اندازه… اگر چاق می‌شدند… آش می‌خوری شکمت گنده می‌شود، آن‌وقت… آن‌قدر آش خورد و خورد که… از آن بالا قل‌قل خورد تا…خوب شد آش خوردم وگرنه…

فعالیت پس از بلندخوانی:

به هرکدام از بچه‌ها یک کاغذ دادم که از وسط تاشده بود، پرسیدم نخودی روز چه‌کار کرد؟ شب چی شد؟ قرار شد، در یک‌نیمه کاغذ داستانی که روز برای نخودی اتفاق افتاده و در نیم دیگر داستانی که شب برایش اتفاق افتاده را نقاشی کنند.

تعدادی نخود که از قبل چشم و دهان برایشان کشیده بودم به هرکدام از بچه‌ها دادم، مدت کوتاهی نگاهشان کردند و متوجه صورت نخودها شدند، کارشان را که شروع کردند باز نخود خواستند، ابتدا چندتایی چشم و دهان‌دار در اختیارشان گذاشتم و بعد بدون چشم و دهان، بعضی از من کمک خواستند که چشم و دهان بکشم و بعضی دیگر هم خودشان انجام دادند.

مربی:  سپیده قلی پور

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: