هدف :آموزش شباهت‌ها و تفاوت‌ها

روز قبل از بچه‌ها خواستم لباس فرم مدرسه را نپوشند و هر لباس رنگی که دوست دارند بپوشند به رنگ قرمز و سبز و رنگ‌های فیل المر متأسفانه تمام شهر را گشتم اما نتوانستم قصه المر را پیدا کنم اما از اینترنت گشتم و تصویر و خود قصه را پیدا کردم و روز سه‌شنبه ابتدا از بچه‌ها خواستم بگویند چه تفاوت‌هایی باهم دارند بعد قصه المر را برای آن‌ها بلندخوانی کردم از بچه‌ها سؤالاتی در مورد قصه پرسیدم سپس بچه‌ها را به دو گروه تقسیم کردم به یک گروه تصویر المر را دادم و آن‌ها بارنگ‌های المر رنگ کردند و به گروه دیگر تصویر المر دادم و فعالیت کلاژ را انجام دادند.

مربی: نیلوفر چیتگر

محل اجرا: حاشیه مهد نوباوگان، ساری، مازندران

 بیشتر بخوانید: