چند روز قبل یکی از کودکان دندانش درد گرفته بود و از دندان‌پزشک می‌ترسید، تصمیم گرفتم این برنامه را اجرا کنم: وارد کلاس شدم و وانمود کردم دندانم درد می‌کند می‌خواستم عکس‌العمل کودکان را ببینم.

بعد کتاب دندان‌های گرگ را که از قبل انتخاب کرده بودم برایشان بلندخوانی کردم.

و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به اجرای نمایش، برنامه مسواک زدن صحیح و رنگ‌آمیزی کار برگ و شناخت دندان‌ها پرداختیم.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: استان کرمان، شهرستان جیرفت، روستای هوکرد

بیشتر بخوانید: