کتاب دویدم و دویدم بازآفرینی: محمدهادی محمدی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی با استفاده از الگوی عروسکی که از قبل آماده کرده بودیم نمایش کتاب را اجرا کردیم.

کتابدار: علی پاکروان

مربی: شریفه خدنگ‌

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، شهرستان قشم

بیشتر بخوانید: