به دلیل اینکه بچه‌ها به المر بسیار علاقه‌مند هستند، یکی از کتاب‌های المر به نام «رنگ‌های المر» بلندخوانی کردیم.

نخست، درباره‌ی رنگ‌های موجود در طبیعت و تنوع آن‌ها گفت‌و‌گو کردیم. بچه‌ها به‌خوبی در این گفت‌و‌گو مشارکت کردند. سپس، این کتاب را بلندخوانی کردیم.

مربی: هدی خاطری، فریبا زارعی

محل اجرا: ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه