پیش از بلندخوانی کتاب «سفر به‌خیر قطره کوچولو»، از بچه‌ها درباره‌ی ماهیت باران پرسیدیم. اینکه از کجا می‌آید و اگر نباشد چه می‌شود.

سپس، درباره‌ی تشکیل ابرهای باران‌زا و بارش گفت‌و‌گو کردیم. پس از آن، درباره‌ی خشکسالی و مرگ بسیاری از جانوران در نبود آب صحبت کردیم. سیل نیز یکی دیگر از مباحث گفت‌و‌گویی ما بود.

گربه‌ی داستان، بچه‌ها را به یاد سی‌بی‌لک، گربه‌ی داستان «آواورزی با کاکاکلاغه» انداخت. در پایان، بچه‌ها نقاشی از طبیعت، باران و سرسبزی کشیدند.

مربی: طاهره علی‌قلی‌مهربان

معرفی کتاب‌هایی با همین محتوا: