پیش از بلندخوانی:

نشست بلندخوانی را، با گمانه‌زنی از روی جلد کتاب آغاز کردیم. کودکان، حیوانات روی جلد کتاب را به جغد و شیر و .. تشبیه کردند. آن‌ها، نظرشان بر این بود که کتاب درباره‌ی حیوانات است، آن هم حیوانات عصبانی. پس از بیان مشخصات و شناسنامه کتاب، به بلندخوانی پرداختیم.

 

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، به گفت‌گو پیرامون اینکه چرا مادر، پسرک را به اتاق فرستاد، عناصر و تصاویر کتاب پرداختیم. جالب آن بود که این پرسش و پاسخ‌ها، از سوی خود بچه‌ها انجام می‌شد. بچه‌ها، از لباس پسرک بسیار خوششان آمده بود. در ادامه، اندکی درباره‌ی شیطنت کردن در خانه و ایجاد سر و صدا گفت‌و‌گو کردیم.

در پایان، از کودکان خواستیم تا با خمیرهایی که در اختیارشان قرار دادیم، حیوانات وحشی داستان را درست کنند.

مربی: خانم‌ها، منیژه نصیری و ستاره آزادبخت