بچه‌های مشغول مطالعه‌ی بسته‌های فارسی‌آموز نخودی هستند  و با بسته‌ی آواورزی کار کردند.

مربی: عصمت غیبی

محل اجرا: کتابخانه کاوه، چلگرد، چهارمحال و بختیاری

بیشتر بخوانید: