کودکان، کتاب لولوپی را به سبب شیطنت‌های سیاهک دوست دارند و کنجکاو هستند که بدانند، سیاهک تا کجا عمو کوکو را تعقیب می‌کند. همچنین، آن‌ها از اینکه می‌توانند اقدامات عمو کوکو را حدس بزنند خوشحال هستند.

در پیوند با بخشی از کتاب، خانم جوزی پرسید: ریشه درختان در کجا قرار دارد؟ بیشتر بچه‌ها پاسخ را نمی‌دانستند. اما، محمد که بارها پدرش را هنگام کاشت گل‌ها دیده بود، برای آن‌ها توضیح داد که ریشه درختان در خاک است و برای رشد، نیاز به آب دارد و تفاوت گل‌های مصنوعی و طبیعی همین است.

در ادامه، بخش‌های مختلف درخت مانند شاخه، ریشه و… را به کودکان نشان دادیم.

در پایان، کودکان هر کدام با استفاده از اشکال هندسی خانه‌ای برای خود ساختند.

مربی: خانم‌ها فریده جوزی و مهربان