عصر جمعه ۹۸/۲/۲۰چند کتاب برداشتم و به‌طرف روستا راه افتادم تا برای بچه‌هایی که چشم‌انتظار آمدنم بودند کتاب بخوانم. همراه بچه‌ها راهی طبیعت شدم و در بین راه ماهی‌های کوچولویی را دیدیم که داخل مقدار کمی آب گیر افتاده  بودند. با همکاری بچه‌ها نجاتشان دادیم و آن‌ها را داخل آب جوی رها کردیم.

کتاب دست‌هایت را بشوی اثر تونی رأس را برای بلندخوانی مناسب دیدم.

قبل از بلندخوانی جلد کتاب را به بچه‌ها نشان دادم و از آن‌ها خواستم تا اسم کتاب را حدس بزنند. سپس اسم کتاب نویسنده و مترجم را معرفی کردم وازبچه‌ها پرسیدم آیا می‌دانید میکروب چه شکلی است؟ کسی چیزی نگفت.

در حین بلند خوانی از بچه‌ها سؤال کردم چرا شازده کوچولو دوست داشت کثیف باشد؟ یکی از بچه‌ها گفت: چون خیلی دلش می‌خواست بازی کند و پرسیدم که چرا ملکه، آشپز و…. از می‌خواستند که تمیز باشد؟ جواب دادند چون اگر با دستان کثیف کیک را می‌خورد مریض می‌شد.

برای فعالیت بعد ز بلندخوانی نمایش اجرا کردیم.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا:  روستای محمد میرزاخان، زابلف سیستان و بلوچستان