امروز با بچه‌ها نقاشی‌هایی که کشیده بودیم به مداد چسباندیم و من وقتی کتاب را بلندخوانی می‌کردم، نقش هر حیوان وارد می‌شد و از آب چال آب می‌نوشید، روش خیلی عالی بود بچه‌ها وقتی خودشان را به‌جای حیوانات قرار می‌دادند، از ته دل از کم شدن مقدار آب ابراز ناراحتی می‌کردند، و حتی واقعاً با دیدن کمک و کمتر شدن آب چال تشنه شدند.

اتفاق قشنگی که افتاد بالاخره بیتا هم  با مابقی بچه‌ها به کتابخانه آمد آخر از روزی که با این دختر آشنا شدم بعد از تعطیلی کتابخانه و رفتن همه بیتا می‌آمد و کنارش می‌ماندم و برای او کتاب می‌خواندم تا موفق شدم او را وارد جمع کنم.

بعد مادرهای بچه‌ها به کتابخانه آمدند و در شناخت رنگ از طریق بازی به بچه‌ها با من همکاری کردند، من اجازه عکس انداختن نداشتم البته قرار هست هرزمان وقت دارند بیایند و با من در کتابخانه همکاری کنند.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه مرکزی با من بخوان سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید: