این روزها گرمای آفتاب در کرمان و به‌ویژه در جنوب این استان بیشتر احساس می‌شود، گرمایی که طاقت هر انسانی را کم می‌کند، اشعه‌ی آفتاب در این مناطق این روزها به اوج رسیده و برای مردم خودنمایی می‌کند.

فصل خرماپزان هم در جنوب استان کرمان فرارسیده و مردم بومی منطقه معتقد هستند در این فصل گرمای شدید آفتاب زمینه رنگ زدن خرماها را فراهم می‌کند تا اول رطب و بعد خرمای شیرین را از نخلستان‌ها به مردم هدیه کند. در جیرفت هم اکثر مردم در حال جمع‌آوری خرما هستند ازاین‌رو تعدادی از بچه‌های روستا به باغ یکی از بچه‌ها رفتیم و ضمن کمک در جمع‌آوری خرما کتاب افسانه‌ی درخت خرما و بزی را خواندیم و سایه بازی را انجام دادیم.

کودکان ‌پشت پرده نمایش رفته بودند و صدای بزی را درمی‌آوردند. البته شانس ما امروز هوا شرجی شدید بود و آفتاب خیلی کم می‌تابید به همین دلیل سایه‌ها خیلی شفاف دیده نمی‌شد.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: باغات خرمای روستا، روستای هوکرد، جیرفت

بیشتر بخوانید: