مراسم یاد بود چهلمین روز درگذشت مادر بزرگم بود باید به علی‌آباد سازمان واقع در ۲۵کیلومتری شهرستان جیرفت می‌رفتم، از آن‌جایی که می‌دانستم در این روز تعدادی از کودکان  اقوام از جاهای مختلف همراه  والدینشان به این مراسم می‌آیند، تصمیم گرفتم جهت ترویج کتاب و کتابخوانی برنامه‌ی خوب با من بخوان کیسه‌ی کتابم را با خود ببرم و برای کودکان سرزمینم بلندخوانی کنم که اتفاقا والدین این کودکان بسیار از کارم استقبال کردند.

کتاب‌هایم را در اختیار کودکان قراردادم و با انتخاب توافقی آن‌ها کتاب زیبای المر را بلندخوانی کردم.

مربی: پروین کلکلی

 بیشتر بخوانید: