ما دو همکار تصمیم گرفتیم کتاب المر را به مناسبت روز جهانی المر بلندخوانی کنیم به همین منظور مصلا را برای این کار انتخاب کردیم. به دلیل اینکه در مصلا یک اطاقی هست که از بچه‌ها نگهداری می‌شود تا خانواده‌هایشان بتوانند با خیال راحت نمازشان را بخوانند. رفتیم آن‌جا و کتاب المر را بلندخوانی کردیم، بچه‌ها خیلی خوشحال شدند و بعد از بلندخوانی هم بچه‌ها فعالیت مربوط به کتاب را که ما آماده کرده بودیم انجام دادند.

مربی‌ها: خانم مشایخی و خانم رضاخانی

محل اجرا: مصلای شهرستان جیرفت

 بیشتر بخوانید: