ابتدا توسط یکی از بچه‌ها قرائت قران انجام شد و سپس شروع کردیم در مورد خواندن و فواید کتاب‌ها، صحبت کردن و آموزش دادن ساخت یک کتابخانه کوچک در خانه و داشتن کتاب‌های باکیفیت جهت مطالعه.

بلندخوانی کتاب المر انجام شد از بچه‌ها خواسته شد که خودشان به‌تنهایی المر را با کاغذهای رنگی که در اختیارشان قراردادیم درست کنند. ماسک‌های متنوع و زیبایی درست شد، از تعدادی از دانش‌آموزان خواسته شد که بدن المر را بپوشانند، بعد از ساخت کاردستی، شروع کردیم به بحث و گفت‌وگو در مورد متفاوت بودن، رفتیم در فضای باز المر رنگ‌رنگی را گذاشتیم و بچه‌ها بقیه‌ی فیل‌ها را دورش باذوق و شوق کشیدند. گروهی از بچه‌ها باهم دوباره کتاب المر را برای دوستانشان بلندخوانی کردند.

در آخر از آن‌ها سؤال‌هایی کردیم و جوایزی نیز اهدا شد و با پذیرایی به پایان رسید.

مربیان: خانم‌ها اخوان، افشون و ضیاء بخش

محل اجرا: روستای جعفرآباد

بیشتر بخوانید: