بلندخوانی کتاب المر به همراه درست کردن کاردستی المر

مربی : سمیره وفادار و حسنا جداوی‌

مکان : مکتب خانه، روستای گربدان، شهرستان قشم

 بیشتر بخوانید: