شغل اکثر مردم در این منطقه کشاورزی است به همین دلیل کتاب باغچه‌ی هاپو را انتخاب کردم.

قبل از بلندخوانی با بچه‌ها در مورد کشاورزی و کشت گیاهان صحبت کردیم. کتاب را بلندخوانی و در آخر بچه‌ها نمایش باغچه‌ی هاپو را اجرا کردند و با وسایلی که تهیه‌کرده بودم خودشان سالاد درست کردند و باهم خوردند کلی هم لذت بردند.

بچه‌ها با همدیگر مترسک‌هایی را هم درست کردند.

مربی: حمیده رئیسی سیستانی

محل اجرا: کتابخانه لاله، روستای علی‌آباد، جیرفت

بیشتر بخوانید: