بچه‌های کلاس اول در ابتدای جلسه درباره کتاب (خرگوش و بازیافت) که جلسه قبل برایشان خوانده‌شده بود صحبت کردند و گفتند در خیابان به سطل‌هایی که علامت بازیافت روی آن بوده توجه کرده‌اند.

بعد از بلندخوانی کتاب درباره نامه نوشتن، اداره پست، صندوق پست و…صحبت شد.

از بچه‌ها خواسته شد تا به مناسبت روز معلم برای معلم‌هایشان نامه بنویسند.

کلاس کتاب‌خوانی بچه‌های کلاس دوم با یک بازی شروع شد. با گفتن حرفی از حروف الفبا از بچه‌ها خواسته شد تا اسم حیوانی که با آن حرف شروع می‌شود را بگویند. بعد بچه‌ها درباره حیوان‌هایی که دوست دارند صحبت کردند.

بعد از بلندخوانی کتاب درباره نامه نوشتن، اداره پست و صندوق پست صحبت شد. بسیاری از بچه‌ها صندوق پست را با صندوق‌های دریافت صدقه اشتباه گرفته بودند. بعضی گفتند به‌جای نامه، پیام از طریق گوشی یا لپ‌تاپ ارسال می‌کنند.

بچه‌های کلاس دوم هم برای روز معلم نامه خواهند نوشت. البته بچه‌ها خیلی با نامه موافق نبودند و به نظرشان نامه هدیه محسوب نمی‌شود.

در پایان با نشان دادن کتاب حیات‌وحش ایران بچه‌ها عکس حیوان‌های موردعلاقه‌شان را دیدند و با توجه به کتاب هفته گذشته درباره حفظ منابع طبیعی و نقش آن در حفاظت از حیوانات صحبت شد.

مربی: شهرزاد مقصودی

محل اجرا: کتابخانه آناهیتا، انجمن روشنگران فردای کودک، مولوی

بیشتر بخوانید: