کتاب تمساح غول‌پیکر را بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی با کمک بچه‌ها به درست کردن روزنامه دیواری پرداختیم.

مربی: حمیده رئیسی سیستانی

محل اجرا: کتابخانه لاله، علی‌آباد، جیرفت

بیشتر بخوانید: