فعالیت پیش از بلندخوانی:

چند نفر از بچه‌هایی که کتاب امانت‌گرفته بودند را آورند و خواستند پایان کلاس باز کتاب امانت بگیرند. امروز کتاب جزیره‌ی شادی را برای بلندخوانی انتخاب کردم بعد از خواندن کتاب به همراه بچه‌ها، معنی جزیره را از آن‌ها سؤال کردم که یکی از بچه‌ها گفت: روستا و دیگری ادامه داد جزیره جایی میان آب است. نام نویسنده و تصویرگر و مترجم را معرفی کردم.

کنار جلد اول کتاب تصویر یک خانم بود که بچه‌ها پرسیدند آیا این خانم نویسنده کتاب است؟ متن زیر تصویر را خواندم و متوجه شدیم این خانم نویسنده و تصویرگر کتاب جزیره شادی است و به مدت سه سال برای نوشتن و تصویرگری این کتاب زحمت‌کشیده و این موضوع برای بچه‌ها خیلی جالب بود. یکی از بچه‌ها قیمت کتاب را پرسید که باهم قیمتش را در صفحات اول کتاب پیدا کردیم. در پایان کتاب هم مطالبی درباره مترجم کتاب خواندیم.

در هنگام بلندخوانی:

با خواندن صفحه‌ی اول کتاب از بچه‌ها پرسیدم کسی معنی بلم را می‌داند که بچه‌ها با توجه به تصویر کتاب گفتند: قایق چوبی

در هنگام خواندن به معنی افق هم اشاره کردیم. بچه‌ها با دقت بیشتر صفحه‌هایی را که تصویر داشتند را تصویر خوانی می‌کردند.

از بچه‌ها پرسیدم نشانه‌ای که بر تیر چوبی بود چه چیزی را نشان می‌داد؟ جایی که دخترک می‌خواهد برود جزیره‌ی شادی. درباره مفهوم بزرگ، کوچک، برآمده، هموار با توجه به تصاویر توضیح داده شد. بچه‌ها تفاوت جزیره‌ها و کشتی‌ها را با دقت نام بردند.

پرسیدم آدم‌ها چرا فکر می‌کنند؟ برای تصمیم‌های مهم، برای این‌که می‌خواهند کاری را انجام دهند.

فعالیت پس از بلندخوانی:

از بچه‌ها سؤال کردم جزیره‌ی شادی چه طور جایی است؟ همه‌ی آدم‌ها تندرست و سالم‌اند، همه به هم احترام می‌گذارند، کارهایی که باعث شادی دیگران می‌شود را انجام می‌دهند، راست‌گو و مهربان هستند، هم دیگر را دوست دارند، پرسیدم شما برای شادی خودتان

چه‌کارهایی انجام می‌دهید؟ بازی می‌کنیم، تولد می‌گیریم، کارتون می‌بینیم و دیگران را شاد می‌کنیم در این صورت ما هم شاد می‌شویم. کتاب را در اختیار بچه‌ها گذاشتم و خواستم به‌نوبت کلمه‌های بی‌نقطه، یک نقطه و… را پیدا کنند و بخوانند و بعد به‌صورت بازی، من کلمه‌ای را تلفظ می‌کردم و بچه‌ها می‌گفتند چند نقطه دارد. در پایان بچه‌ها جزیره‌ی شادی را به‌صورت نقاشی و کلاژ کشیدند.

مربی: فاطمه نوروزی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: