کتاب خانم زری به گردش می‌رود را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها مشغول کشیدن نقاشی و اجرای نمایش شدند.

مربی: حمیده رئیسی سیستانی

محل اجرا: کتابخانه لاله، علی‌آباد، جیرفت

بیشتر بخوانید: