کتاب خرسی و حسودی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم.

کودکان با این داستان، با حسودی، دوست داشتن وسایل و اسباب‌بازی خود، ناراحت بودن افرادی که حسود هستند و هیچ‌گاه شاد نیستند آشنا می‌شوند. بعد از پایان داستان گروه اول، نقاشی خرس را روی دست راست  بچه‌ها کشیدم و گروه دوم  کودکان با خرس بزرگ   داخل کلاس بازی کردند و برای آشنایی بیشتر با اشکال هندسی و نقاشی کشیدن با دایره کاردستی خرس را با کاغذ رنگی و سیخ چوبی درست کردند.

مربی: شیوا شوکتی

محل اجرا: کتابخانه‌ی انجمن وفای کرمانشاه، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: