کتاب خرگوش حکیم(داستانک ششم)

فعالیت پیش از بلندخوانی:

قبل از بلندخوانی چون بچه‌ها قبلاً این کتاب را خوانده بودند، داستان‌های  قبلی را یادآوری کردیم و هرکدام چیزهایی که یادشان بود را از این کتاب گفتند. بعد از آن‌ها پرسیدم خرگوش حکیم و اتوبوس را خوانده‌اید؟ که جواب همه‌ی آن‌ها منفی بود.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

سؤالاتی پرسیدم. مثل معنی درودگر، اصطلاح جواب سربالا شنید، رعیت و کلی واژه و اصطلاح دیگر صحبت کردیم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

ماسک خرگوش درست کردند. اتوبوس درست کردند.

به هرکدام یک هویج دادم  و سه تا سه تا سوار اتوبوس شدند، با آهنگی که دوست داشتند و می‌خواندند از کلاس خارج می‌شدند.

مربی: لیلا پورکریمی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: