از آنجایی‌ که دیدم این مهمان‌های کوچولو خواهش کردند که دوباره برایشان کتاب بخوانم و کتاب خرگوش کوچولو ترسو را انتخاب کردند و خیلی به کتاب علاقه دارند، من هم قبول کردم و دوباره کتابی را با انتخاب خودشان بلندخوانی کردم.

مربی: سحر فرزان

محل اجرا: کتابخانه خانه مادر، جیرفت

بیشتر بخوانید: