فضای بلندخوانی امروز بسیار متفاوت بود ما بلندخوانی را در زمین فوتبال روستا برگزار کردیم که همین کار بچه‌ها را به وجد آورده بود.

ابتدا در مورد فوتبال و اینکه گروه موردعلاقه و بازیکن موردعلاقه هرکدام کیست سؤالاتی از آن‌ها پرسیدم و بعد در مورد فوتبال اطلاعاتی را به آن‌ها دادم.

در حین بلندخوانی جالب بود که بعضی‌ها از اینکه آن‌ها هم به خودی گل زده‌اند صحبت می‌کردند که موجب خنده بقیه شد.

وقتی بلندخوانی تمام شد از آن‌ها خواستم در مورد داستان فکر کنند و هر آنچه فهمیده‌اند را بازگو کنند که یکی از بچه‌ها گفت اول از خودمان مطمئن شویم که آیا کاری را بلدیم یا نه بعد آن کار را انجام دهیم. قسمت مهیج امروز بازی فوتبال بین بچه‌ها بود که موجب هیجان خود بچه‌ها  و خود من شد.

مربی: ماهو

محل اجرا: روستای حاجی‌آباد، پاکدشت، تهران

بیشتر بخوانید: