به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا داستان حکیم دندان‌درد از کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم را برای بلندخوانی انتخاب کردم. از بچه‌ها پرسیدم آیا ابوعلی سینا را می‌شناسید؟ گفتند: یک نویسنده است بعد باهم کلی صحبت کردیم. بعد از کلی بحث و گفت‌وگو متوجه شدند که پزشک بود کتاب را بلندخوانی و بعدازآن به کمک بچه‌ها شخصیت‌های داستان را با کاغذ درست کردیم و نمایش آن را اجرا کردیم.

مربی: حمیده رئیسی سیستانی

محل اجرا: کتابخانه لاله، علی‌آباد، شهرستان جیرفت

بیشتر بخوانید: