به‌منظور ترویج بلندخوانی در روستا و دانش‌آموزان مدارس محروم و بدون امکانات  روستا جلسه آموزش بلندخوانی و شناخت کتاب‌های باکیفیت به معلمان دبستان انجام شد. بعد از بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم توسط مژده پلاشی کار توسط دانش‌آموزان ادامه یافت و همراه با بلندخوانی نمایش کتاب هم در حضور معلمان اجرا شد.

خانم فریبا شیخ معلم پایه اول و پنجم دبستان هم بعد از یادگیری مطالب کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را برای کودکان بلندخوانی کردند.

بچه‌های این روستا تابه‌حال از وجود کتاب‌های باکیفیت و فعالیت‌های بلندخوانی محروم بوده‌اند.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: مدرسه ابتدایی پسرانه شهید تراب شیرازی روستای هوکرد، جیرفت

بیشتر بخوانید: