امروز صبح تصمیم گرفتم برم دبستان محله‌یمان، اکثر بچه‌های آن‌جا نوآموزان سال‌های قبل خودم بودند که بادیدن من به سوی من آمدند.

من برایشان توضیح دادم که آمده‌ام تا برایشان کتاب بخوانم، همه باانگیزه قبول کردند که با اجازه گرفتن از مدیر مدرسه به داخل نمازخانه مدرسه رفتیم و به پیشنهاد خود بچه‌ها کتاب دویدم و دویدم توسط یکی از دانش‌آموزان خوانده شد.

مربی: عسل پرتون

محل اجرا: دبستان انقلاب مدرسه عباس‌آباد، جیرفت، کرمان

بیشتر بخوانید: