کتاب رفتم به باغی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و پس از بلندخوانی کتاب طبق دستنامه بچه‌ها کاردستی دیو را درست کردند و آن را رنگ‌آمیزی کردند، سپس به دیوار چسباندیم.

مربی: خانم علیدادی

محل اجرا: دبستان بهار، پاکدشت، تهران

بیشتر خوانید: