فعالیت قبل از بلندخوانی:

ابتدا با بچه‎ها در مورد چیزهایی که دوست داشتند و نتوانستند بخرند، حرف زدیم. بچه‌ها گفتند: من یک ماشین شارژری می‌خواستم ولی بابا مامانم برام نخریدند، من اسکیت  می‌خواستم و نخریدم، یک هواپیما می‌خواستم و نخریدم، و….

بعد پرسیدم زمانی که پدر مادرهایشان نتوانستند برای آن‌ها چیزهایی که دوست دارند بخرند آن‌ها چه‌کار کرده‌اند؟ گفتند: از آن‌ها  خواهش می‌کنم، گریه می‌کنم و ناراحت می‌شوم، من پدر و مادرم را می‌زنم و بعد پرسیدم آیا شما گریه کردید و یا خواهش کردید پدر و مادر شما وسیله را برایتان خریدند؟ بچه‌ها گفتند: نه

بعد من در مورد چیزهایی که در بچگی خیلی دوست داشتم و به آن‌ها نرسیدم حرف زدم و بچه‌ها پرسیدند که آن چیزها چه هستند؟ گفتم نمی‌توانم بگویم، شما باید بگویید و بعد آرام در گوش یک بچه اسم وسیله را مثلاً هواپیما را می‌گفتم و بچه‌ها به‌صورت پانتومیم برای بچه‌های دیگر توضیح می‌دادند و بچه‌ها اسم وسیله را تشخیص می‌دادند و بعد از تشخیص، کاردستی را دست بچه‌ها دادم، آن‌ها کاردستی‌های مربوط را دیدند و لمس کردند و با کاردستی‌ها بازی کردند.

و بعد یک وسیله‌ای که خیلی دوست داشتم را به بچه نشان دادم. با کیسه فریزر و نخ و دکمه بالن درست کردیم و بالن را پرت می‌کردیم و آرام فرود می‌آمد بچه‌ها این بازی را خیلی دوست داشتند. بعد کاغذهای خردشده‌ای را جلوی باد  کولر گذاشتیم  و کاغذها را رها کردیم و کاغذها به پرواز درآمدند  و بچه‌ها این کار را انجام دادند. سپس همه‌ی بچه‌ها باهم روی زمین دراز کشیدند و با پاهایشان دوچرخه‌سواری کردند.

فعالیت حین بلندخوانی:

ابتدا جلد کتاب را به بچه‌ها نشان دادم  و بعد گفتم چه می‌بینید و بچه‌ها گفتند گاو، خوک و سفینه و… و پرسیدم گاوها پرواز می‌کنند؟ بچه‌ها گفتند: نه، ولی پارمیس چون کتاب را خوانده بود گفت: در واقعیت نه، ولی در کتاب بله و کتاب را بلندخوانی کردم. عکس‌های  کتاب را به بچه‌ها نشان دادم و بچه‌ها تصویرها را با دقت نگاه کردند صفا یک تصویر جالب دید، عکس گاوی که خیلی بزرگ روی صفحه بود عکس خیلی واضح نبود و صفا آن را  تشخیص داد، پارمیس عکس هواپیما که روی سر خانم میلی بود را دید و گفت گیره‌ی سر هواپیما. باسط گفت: آن هواپیما برای خودش پرواز می‌کند روی سر دختر نیست.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

یک‌شکل استوانه‌ای بزرگ روی زمین با روبان ساختم و به چهار قسمت تقسیم‌بندی کردم یک قسمت باند فرودگاه، یک قسمت جاده برای دوچرخه‌سواری، یک قسمت آب دریا برای قایق و یک قسمت ریل قطار (این بازی هم برای تقویت تعادل وهم شناخت وسایل نقلیه است)

بچه‌ها از یک قسمت شروع به حرکت کردند با تمام شدن یک مسیر، وسیله را روی زمین گذاشته و وسیله جدید را برمی‌داشتند باسط خیلی زیبا به دوستانش توضیح می‌داد که چه‌کار کنند.

مربی: آزاده غلامی

محل اجرا: کانون نوید زندگی کوشا، تهران

بیشتر بخوانید: