ابتدا مانند آن چه در تصویر مشاهده می‌شود، اعداد ۱تا ۹ را به صورت افقی و عمودی (در عدد ۱ متقاطع) روی تخته نوشتم و از بچه‌ها خواستم روی برگه‌ای که در اختیار دارند بنویسند.

سپس به ترتیب از ۲ به صورت افقی با اضافه کردن عدد نماینده سطر به هر عدد، عدد بعدی را یادداشت کردیم تا دنباله‌ای از اعداد با فاصله نماینده هر سطر در آن سطر نوشته شود. قرار شد زیر هر سطر یک خط بکشند، به بچه‌ها گفتم می‌توانند از مدادرنگی هم برای این کار استفاده کنند.

در آخر، دو نخ کاموا یکی به اندازه عرض و دیگری به اندازه طول تخته بریدم و با چسب روی تخته نصب کردم، قرار شد بچه‌ها هم دو نخ کاموا به اندازه طول و عرض کاغذشان ببرند.

بالای تخته نوشتم ۸*۴، چند نفر از بچه‌ها پاسخ دادند و بعد با نخ کاموای عمودی و افقی که از ۴ و ۸ شروع می‌شدند و امتدادشان روی ۳۲ یکدیگر را قطع می‌کرد، روش استفاده از جدول را توضیح دادم. چند نمونه دیگر با همین روش ضرب انجام دادیم. سپس رفتیم سراغ بازی دوز، ابتدا بچه‌ها روی تخته، آزاد و بدون گروه‌بندی دوبه‌دو بازی کردند. بعد یک صفحه دوز روی میز چسباندم و قرار شد در دو گروه قرار بگیرند. برای بازی هر گروه دو نوع شکل هندسی متفاوت در نظر گرفتیم. قرار شد هر گروه یک صف تشکیل دهد، به‌نوبت هر نفر از هر یک از گروه‌ها یک‌شکل را روی صفحه بگذارد و برود انتهای صف و نفر بعدی شکل بعدی و … تا یکی برنده شود. پس از چند دور بازی، به پیشنهاد یکی از بچه‌ها، دوبه‌دو (از هر گروه یک نفر ) به‌نوبت کامل بازی کردند.

بعدازاینکه به این شکل بازی کردیم، به نظرم رسید شاید اگر ابتدا با بازی‌های دوبه‌دو شروع می‌‌کردیم، بعد کم‌کم هر گروه دوتایی را با گروه دیگر ترکیب می‌کردیم تا مقابل هم‌بازی کنند و به‌تدریج گروه‌ها را بزرگ‌تر می‌کردیم، نظم بهتری در کار گروهی پیدا می‌کردیم.

در این جلسه می‌خواستیم روند استدلال بر اساس سلسله اتفاقاتی را بررسی کنیم که یک نتیجه منطقی را می‌توان از رخداد آن‌ها انتظار داشت، بنابراین یکی از ساده‌ترین روش‌های ایجاد دنباله و بعد استفاده از ترکیب آن‌ها برای پاسخ دادن به یک مسئله را باهم کارکردیم.

تصاویر این کتاب هم هندسی هستند، بنابراین به نظرم مناسب آمد که پیش از خواندن کتاب چشم بچه‌ها با دیدن و دنبال کردن اشکال هندسی برای ایجاد تصویر کلی، کمی بیشتر عادت کند، به همین علت بازی دوز را انتخاب کردم. این جلسه بیشتر بر ورزش دادن ذهن برای آماده شدن برای خواندن کتاب تمرکز داشتیم.

مربی: سپیده قلی پور

محل اجرا: مؤسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد

بیشتر بخوانید: