کتاب عاشقتم کانگوروی آبی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به بحث و گفت‌وگو با کودکان حاضر در نشست و آموزش و ساخت عروسک متحرک با استفاده از مقواهای رنگی پرداختیم.

مربیان: مهدیه بختیاری و عذرا ایران‌نژاد

محل اجرا: کتابخانه کودک محور فرشتگان، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: