خانم جوکار پس از دیدن آموزش بلندخوانی در کتابخانه لاله کتاب انتخاب و به همراه خود به روستایشان، روستای قائم‌آباد بردند و برای بچه‌ها بلندخوانی کردند. ایشان می‌گویند دنبال بچه‌ها به درب منزلشان می‌روند و اجازه آن‌ها را از والدینشان می‌گیرند و بچه‌ها را به خانه خود می‌آورد و برایشان کتاب می‌خواند.

مربی: مریم جوکار

محل اجرا: کتابخانه لاله، علی‌آباد، جیرفت

بیشتر بخوانید: