کتاب قورباغه و گنج را برای دانش‌آموزان دوم ابتدایی در دو قسمت بلندخوانی کردم و سپس به فعالیت بعد از بلندخوانی پرداختیم.

فعالیت‌های انجام‌شده: در زنگ هنر هم بچه‌ها نقاشی از داستان خوانده شده، کاردستی یا همان ماسک قورباغه و خرس را درست کردند، من هم‌روی تخته کلاس تلفیق نقاشی و کاغذ طرح را کشیدم و چسباندم، بچه‌ها باعلاقه داستان را دنبال می‌کنند، هرروز از من می‌خواهند اول ساعت برایشان داستان را بخوانم مخصوصاً سری کتاب‌های قورباغه را بسیار دوست دارند.

این داستان یکی از نکاتش خویشتن‌داری و حفظ آرامش به‌وقت واقعه و اتفاق است، امیدوارم در ادامه کار به همه اهداف کتاب با روش‌های دیگر برسیم.

مربی: مهناز جعفریان
محل اجرا: دبستان نیایش، نسیم شهر

بیشتر بخوانید: