کتاب نخودی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و سپس نمایش کتاب را اجرا کردیم.

صحنه‌هایی از نمایش نخودی سیب‌زمینی دوست که در عکس‌ها آمده است:

یک‌شب نخودی به خانه پریسا می‌رود، او نخودی را خیلی دوست دارد.

مادر پریسا برای نخودی سیب‌زمینی سرخ می‌کند.

نخودی همه‌ی سیب‌زمینی‌ها را می‌خورد.

مادر پریسا نخودی را محکم در دستمال می‌پیچد.

مربی: سمیه سلیمانی نژاد

محل اجرا: دبستان سکینه مرادآباد، سراوان

بیشتر بخوانید: