به دلیل بسته بودن نمازخانه در کلاس اجرا کردم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

راه رفتن در حیاط و لمس درختان، گوش دادن به صدای پرندگان. سوال مگر زمین هم نیایش می‌کند؟

بعضی پاسخ‌ها: همه چیز انگار با هم یکی است زمین گیاهان و ما را نگه می‌دارند. پرندگان برایمان آواز می‌خوانند، باران آب می‌رساند، همه با هم کمک می‌کنند.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب به همراه با گفت‌وگو و پرسش و پاسخ بلندخوانی شد.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

قسمت‌های زیبای کتاب را مثال زدند. گفتند نیایش انسان از همه شگفت‌انگیزتر است چون مجموعه‌ای از همه‌ی نیایش‌ها است.

مربی: فرشته جودکی

محل اجرا: دبستان سمیه‌(حدیث قبلی)، قرچک، تهران

بیشتر بخوانید: