به مناسبت ۹مهر، روزسالمند، کتاب پدربزرگِ من را انتخاب کردم. با بچه‌ها در رابطه بااینکه که کتاب‌ها چگونه به وجود می‌آیند گفت‌وگو کردیم. بچه‌ها غرق در کتاب شده بودند و به بعضی رفتار پدربزرگ که شاید عجیب است به‌دقت نگاه می‌کردند که گاهی رفتار پدربزرگ مثل بچه‌ها می‌شود گاهی مثل پیرمردها، بعضی مواقع فراموشی می‌گیرد و خرس کوچولو را نمی‌شناسد اما بااین‌حال روزهای خوشی را کناره‌ام می‌گذرانند و به هم کمک‌های زیادی می‌کنند و بااین‌حال که پدربزرگ پیر شده است اما خرس کوچولو او را دوست دارد.
پس از بلندخوانیِ کتاب بچه‌ها خواستند پدربزرگشان یا مادربزرگشان را با یک کاری خوشحال کنند و باهم تصمیم گرفتیم کارت تبریک درست کنیم و در آن برای پدربزرگ مادربزرگشان نقاشی کشیدند و هدیه دادند. (این بلندخوانی برای سه کلاس مجزا بوده است)

مربی: خوله خوش‌رو

محل اجرا: مهد و پیش‌دبستانی آیندگان، روستای توریان، قشم

بیشتر بخوانید: