کتاب  پرنده قرمز توسط دانش‌آموزان انتخاب شد و قبل از خواندن گمانه‌زنی روی جلد و گفت‌وگو درباره کتاب انجام شد و سؤالاتی در مورد موضوع کتاب مطرح و دانش‌آموزان پاسخ دادند.

سپس مقداری توسط خودم خوانده شد و بقیه توسط یکی از دانش‌آموزان خوانده شد که واقعاً بچه‌ها از خواندن کتاب لذت می‌بردند و حتی بعضی از بچه‌ها که زندگی‌شان مثل آنا و میتو بود خودشان را جای آن‌ها احساس  می‌کردند. قرار شد که هرکدام از قسمت‌های داستان را دوست داشتند نقاشی کنند و یا عناصر داستان را بنویسند و بیاورند.

مربی: حسینقلی زاده

محل اجرا: دبستان فاطمه الزهرا، باقرآباد

بیشتر بخوانید: