یک روز خوب در کنار کودکان سرزنده و فعال هفته‌ی قبل متوجه شدم بچه‌ها هنوز با مفهوم امانت‌داری  کتاب و فواید و.. .آشنا نیستند.
بنابراین تصمیم گرفتم قبل از شروع بلندخوانی دایره لغات بچه‌ها را پیرامون کتاب وسیع‌تر کنم خوشبختانه این موضوع با هفته‌ی بلندخوانی همراه شد بنابراین لغت‌هایی مثل کتاب، کتاب‌خوانی، بلندخوانی، کتابدار و کتاب‌فروش و… را روی کاغذ نوشتم و از هرکدام خواستم با چشم‌بسته یکی را بیرون بیاورند و راجع به آن حرف بزنند.

فعالیت بسیار خوبی بود به سؤالات پاسخ داده شد جملات جدیدتری یاد گرفتند و بعدازآن با شیرینی که به مناسبت این هفته تهیه‌شده بود از بچه‌ها پذیرایی کردیم و البته با طعم کتاب جذاب پی کو که از هفته‌ی قبل آغاز کرده بودیم و بعدازآن بچه‌ها پی کو را نقاشی کردند.

مربی: مژگان آقایی

بیشتر بخوانید: