کتاب کمی گم شده‌ام را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‌ها مشغول نقاشی، کاردستی و نمایش عروسکی شدند.

مربی : فاطمه دریانورد، فرشته تورنگ

محل اجرا: کتابخانه نوید وحی، درگهان

بیشتر بخوانید: