فعالیت قبل از بلندخوانی:

امروز کتاب تصویری و کارتی به‌به لیمو و کاکلی را بلندخوانی کردیم. ابتدا با چیدن میز و صندلی‌ها بچه‌ها را برای خواندن داستان آماده کردیم چون کتاب به‌صورت کارت‌های جداگانه و تصویر بزرگی  داشت برای بچه‌ها جالب بود و به‌خوبی وضوح تصاویر را مشاهده کردند با معرفی نویسنده و تصویرگر خواندن شعر هر کارت را شروع کردیم.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

در حین بلندخوانی در مورد نکات هر تصویر توضیحاتی داده می‌شد و سؤالاتی پرسیده شد مثل‌اینکه بچه‌ها با لانه‌سازی پرندگان و نام آشیانه که برای لانه پرندگان به‌کاربرده می‌شود و تخم‌گذار بودن، نحوه غذا خوردن و… آشنا شدند. در تصاویر بعدی با فصل‌های سال، ترتیب آن‌ها، آشنایی کوتاه در مورد جغد که جزو گروه پرندگان است و شب‌ها بیداراست و…در مورد لیمو که از گروه مرکبات است و درخت، رنگ، مزه آن گفت‌وگو داشتیم. در اواخر داستان گفت‌وگو و بحث با توجه به تصاویر و شعر کارت‌ها به آلودگی و اثرات مخرب آن بر انسان‌ها و حیوانات و طبیعت پرداخته شد که بچه‌ها گفتند: آلودگی هوا باعث مریضی می‌شود و وقتی هوا آلوده باشد نباید بیرون برویم، ماسک می‌زنیم و برای پاکی هوا گفتند: باید ماشین‌های کمتری در خیابان‌ها باشد و به آن‌ها گفتم با حفاظت از گیاهان و درختان هم می‌توانیم به پاکی هوا کمک کنیم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

در پایان ورق‌های کوچکی در اختیار بچه‌ها قراردادم تا رخدادها و توالی داستان و در کل آنچه از این داستان که به‌صورت شعر بیان شد آموختند و یاد گرفتند روی برگه‌ها به ترتیب نقاشی کنند که به‌صورت کتابچه تصویری با عنوان کتاب و اسم کودک برای بچه‌ها  درست شد.

مربی: فاطمه پور بایرام

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: