کتاب بیلی زباله جمع کن را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و با کمک دانش‌آموزان سه دسته‌ی: ۱ کاغذهای باطله ۲ قوطی فلزی ۳ چرخ‌ها و موتور سیکلت‌های خراب، در تفکیک زباله را روی تخته نوشتیم.

همچنین برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواتسم نقاشی کتاب را بکشند.

مربی: آسودی

محل اجرا: نسیم شهر

بیشتر بخوانید: