برای ترویج کتاب‌خوانی به همراه کتاب‌ها به مناطق روستایی رفته و برای بچه‌ها بلندخوانی کردم. بچه‌ها هم با شور و هیجان گوش می‌دادند و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به اجرای نمایش پرداختند.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: مناطق روستایی، زابل، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: