پیش از بلندخوانی:

پیش از بلندخوانی، درباره‌ی محیط زیست و چگونگی حفاظت از آن گفت‌و‌گو کردیم. سپس، با گمانه‌زنی از روی جلد کتاب «جادوگر دهکده سبز» نشست بلندخوانی را آغاز کردیم.

 

 

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، از کودکان خواستیم تا تصویر خود را هنگام زباله ریختن روی زمین نقاشی کنند و مانند داستانی که خواندیم زباله‌ها را به خود بچسبانند. تعدادی از کودکان گفتند: بعد از این، بیشتر مراقب خواهیم بود تا زباله روی زمین نریزیم چرا که دیگری باید خم شود و آن‌ها را جمع کند.

در پایان، کودکانی که دیر آمده بودند، این کتاب را به امانت بردند.

مربی: خانم فرشته یزدانی