بلندخوانی کتاب جک و سایه‌ی شگفت انگیزش

فعالیت قبل از بلندخوانی:

گمانه زنی از روی جلد کتاب را شروع کردم و از بچه‌ها در مورد نزدیکترین دوست‌شان سوال کردم.

فعالیت حین بلندخوانی:

بلندخوانی را آغازکردم، این کتاب در مورد پسری به نام جک هست که به خاطر سایه‌اش کمی متفاوت از سایر بچه‌ها هست.

گمان می‌رود بهترین دوست جک  سایه‌اش است باکارهایی که در طول داستان می‌کند. پدر و مادر جک  فکر می‌کنند که این خرابکاری‌ها کار جک بوده به همین خاطر جک با سایه‌اش قهر می‌کند و می‌خواهد از سایه‌اش دور بماند به همین خاطر او را به بند رخت آویزان می‌کند که خیلی برای بچه‌ها جالب و بامزه بود بعد از مدتی جک احساس تنهایی می‌کند و دنبال سایه‌اش می‌گردد و وقتی همدیگر را پیدا می‌کنند از هم معذرت‌خواهی می‌کنند و دوستان خوبی برای هم می‌شوند.

هدف از این کتاب چالش‌هایی است که میان دوستان، پیش می‌آید و راهکاری خوب و ساده برای جبران آن

فعالیت بعد از بلندخوانی:

چون روز آفتابی بود با بچه‌ها نمایش سایه‌ها  که روی جلد کتاب بود را اجرا کردیم.

در گوشه‌ای از کتابخانه که یکی از بچه‌های عزیز کتاب هویج پالتو پوش را برای خود مطالعه می‌کرد. گفت خاله من چند بار هست که این کتاب را می‌خوانم اما هر کاری می‌کنم آن را نمی‌فهمم و در ک نمی‌کنم می‌شه یک نامه برای نویسنده‌ی کتاب بنویسم؟ که من هم از فکر این بچه بسیار خوشحال و استقبال کردم و با کمک هم نامه‌ای برای نویسنده‌ی کتاب آقای محمدهادی محمدی نوشتیم.

مربیان: فریبا زارعی و هدی خاطری

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: