فعالیت پیش از بلندخوانی:

کتاب جک و سایه شگفت انگیزش برای کودکان بازمانده بلندخوانی شد. ابتدا با چیدن میز و صندلی آماده بلندخوانی شدیم چون من با بچه‌ها آشنا نبودم، ابتدا با معرفی خودم و بچه‌ها و مقطع تحصیلی خود ارتباط برقرار کردیم، سپس عنوان کتاب‌خوانده شده از بچه‌ها خواستم در رابطه با عنوان کتاب هر چه به ‌ذهنشان می‌رسد بگویند. گفتند: جک از سایه‌اش می‌ترسد، با سایه‌اش دوست است در مورد اینکه سایه کجاست؟ گفتند: مثل مارک به درخت می‌پیچید، به درخت پیچیده نظرشان را به این نکته جلب کردم که سایه از کجای جک آغازشده، که در پاسخ گفتند: پا.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

در هنگام بلندخوانی در مورد نحوه تشکیل سایه، تغییرات سایه، اینکه همه‌چیز دارای سایه است، در مورد انسان معمولی گفت‌وگو کردیم و از بچه‌ها خواستم به‌عنوان یک انسان معمولی بگویند از چه چیزهایی بدشان و از چه چیزهایی خوششان می‌آید.

که در مورد علایق به گل، جنگل، خوراکی‌های خوشمزه و در مورد چیزهایی که بدشان می‌آید به قارچ، سگ، سوسک اشاره کردند در مورداحساس جک هنگامی‌که مادر و پدر حرفش را باور نکردند به نظر بچه‌ها جک احساس ناراحتی و عصبانیت کرده و در مورداحساس سایه وقتی جک او را از خود طرد کرده فکر کردند اگر به‌جای سایه بودند احساس ناراحتی می‌کردند و اینکه کسی دوستشان ندارد.

فعالیت پس از بلندخوانی:

در آخر از بچه‌ها خواستم فکر کنند اگر جای جک بودند و دوستشان کاری می‌کرد که آن‌ها ناراحت شوند برخوردی می‌کردند که برخی از بچه‌ها گفتند: قهر می‌کردند و برخی با آن‌ها مخالفت کردند و گفتند: بهتراست با دوستشان صحبت کنند و او را متوجه اشتباهی که انجام داده بکنند.
در پایان فعالیت از بچه‌ها خواستم برای خودشان یک دوست شگفت‌انگیز بکشند و جمله‌ای راجع به خودشان و دوستشان بنویسند.

سپس چون احساس کردم بچه‌ها کمی در خواندن و دیکته کلمات ضعیف هستند خواستم از روی متن کتاب به ترتیب کلمات بی‌نقطه، یک نقطه، دونقطه و…را پیدا کنند و از روی کلمه بخوانند.

مربی: فاطمه پوربایرام

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: