کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال را برای دانش‌آموزان پایه‌ی دوم بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواسته شد نقلشی چیزهایی که خوشحالشان می‌کند را بکشند.

مربی: زهرا عرفانی‌راد

محل اجرا: مدرسه شهید عزت آبادی، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: